Sönneböe

Sönneböe är en liten gård i norra Skåne som driver uppfödning av skotsk höglandsboskap, Highland cattle.
Djurhållningens målsättning är att främja och bevara platsen naturvärden och kulturhistoria.
Betning av markerna är en förutsättning för att uppnå detta.

Padde och Amalia

Gården

Djurhållningen på Sönneböe sträcker sig långt tillbaka i tid. Det fornnordiska ortnamnet, Sønnebøe, betyder ”Södra fäboden”. Ändelsen -bøe finns inte i historiska danska källor men är relativt vanligt i norska namn på fäbodar. Forn-nordiskan delade sig i en västlig och östlig gren under Vikingatiden så sannolikt har namnet traderats sedan före den tid. Sönneböe var en fäbod till en bosättning 5 km norrut där det fanns gott om vinterfoder som höstades från våtmarksängar, mader.

De äldsta stengärdena på gården har varit delar av två cirkulära kopplade hägn, Kransavångarna, med diameter på 250 respektive 350 meter. Till det mindre hägnet ansluter stengärden som formar en tratt. Det finns belägg för att Sønnebøe kan ha använts som marknadsplats för dragdjur, oxar. Stengärdena har nyligen daterats, något som visar att de anlades för minst 800 år sedan och ursprungligen kan vara från romersk järnålder.

Markerna har under de sista decennierna varsamt restaurerats, något som fortfarande pågår. De gamla kulturmarkerna har röjts från gran och oönskad bok så att de omkring 200 år gamla ekarna har kunnat räddats. Highland djuren är nödvändiga för att underhålla markerna så att dom inte gror igen på nytt. Det pågår också restaurering av de äldsta stengärdena, ett mödosamt arbete som kräver expertkompetens som i dag nästan har gått förlorad.

Platsen har ett rikt djurliv. På grund av de gamla lövträden och mycket död ved i markerna är artrikedomen stor bland fåglar, bland annat fyra hackspettsarter, och insekter. De flera kilometer långa stengärdena som finns på gården bidrar till den rikliga förekomsten av grodor och paddor. Stengärdena är också hemvist för många insekter. En solig sensommardag kan man se tusenvis av solitärbin och humlor besöka vitklövern på ängarna.

Rulla till toppen