Djuren

Highland boskap är tåliga och harmoniska djur som har behållit mycket av sina ursprungliga vilda instinkter. Djuren är uppmärksamma och förvånansvärt snabba och viga till trots för sin storlek. Highlandkor har en strikt rangordning som när den utmanas medför uppgör som inte sällan har blodvite som följd. Begreppet ”horn i sidan” har här sin bokstavliga betydning! Highland boskap är duktiga naturvårdare som tar bort oönskat sly och upp mot tio år gammal ungskog.

Rossja med kalv.
Kalv på mur
Kalv på mur
Stamtjuren Padde
Rulla till toppen