Djurhållningen

Djurens välmående har högsta prioritet på Sönneböe. Djuren, som på grund av hornen och sin natur inte kan stallas, går ute på stora ytor året runt. Djuren har tillgång året runt på gammal lövskog dominerat av ek, bok och hassel. Djuren får inga mediciner. Djuren äter bara gräs och löv samt får mineraltillskott och salt.

Vinterfoder från av högsta kvalitet köpes av en producent i Åhustrakten. Kalvarna diar sina mödrar till tio månaders ålder då dom är naturligt avvända. Alla kalvar får minst två betessäsonger innan dom säljs som livdjur eller slaktas. Inga nya djur introduceras på gården för att minimera risk för sjukdomar. Undantag är tjuren som byts ut ca vart åttonde år. Sönneböes djurhållning har högsta hälsostatus i Paratuberkulos programmet (gardochdjurhalsan.se). Alla djuren på gården är stambokförda. Det används inga kemikalier eller konstgödsel på gården.

Hildas kalv
Scroll to Top