Sönneböe

Sönneböe är en liten gård i norra Skåne som driver uppfödning av skotsk höglandsboskap, Highland cattle. Djurhållningens målsättning är att främja och bevara platsen naturvärden och kulturhistoria.
Betning av markerna är en förutsättning för att uppnå detta.

Scroll to Top